Συνεργείο Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων
Το συνεργείο επισκευής μηχανικών μερών οχημάτων, περιλαμβάνει ηλεκτρολογείο, τμήμα λίπανσης, κινητό συνεργείο επισκευής κινητήρων.

Πιο συγκεκριμένα:  

  • Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων
  • Μεριμνά για τη λίπανση των μηχανικών μερών των οχημάτων
  • Φροντίζει για την προμήθεια και επάρκεια των απαραίτητων καθημερινών εκτάκτων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που χρειάζονται για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων
  • Φροντίζει την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και εντύπων που προβλέπει ο Νόμος και τηρεί μητρώα επισκευής οχημάτων και συντήρησης

 

Έλεγχος ΚΤΕΟ
Ο έλεγχος ΚΤΕΟ στα αυτοκίνητα είναι μια σειρά προληπτικών ελέγχων και ρυθμίσεων στο όχημα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του, ιδιαίτερα εάν πρόκειται σύντομα το όχημα να περάσει από επίσημο έλεγχο ΚΤΕΟ. Ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει ελέγχους και ρυθμίσεις όπως οπτικούς στο αμάξωμα, στους τροχούς, στα φρένα, στο κινητήρα, τα καυσαέρια, στο σύστημα οδήγησης, κλπ.

Έλεγχος και Επισκευή ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων 
Ο ηλεκτρονικός και μηχανικός έλεγχος στα αυτοκίνητα βασίζεται στους εγκεφάλους ελέγχου και συμπεριλαμβάνει μια σειρά από ελέγχους στον κινητήρα και στα συστήματα ανάφλεξης και ψεκασμού. Παράλληλα με το service του αυτοκινήτου, πολλές φορές ένας ηλεκτρονικός έλεγχος είναι απαραίτητος, γιατί ελέγχουμε την καλή απόδοση των συστημάτων αλλά και την συμπίεση του κινητήρα. 
Η εταιρεία διαθέτει εγκέφαλους ελέγχου νέας γενιάς, οι συσκευές αυτές είναι δίνουν πάρα πολλές δυνατότητες μέτρησης τιμών όλων των αισθητήρων αλλά και σύγκρισης αυτών των τιμών με προδιαγραφόμενες τιμές που δίνει ο κατασκευαστής.


Ο ηλεκτρονικός έλεγχος στα σημερινά αυτοκίνητα μας βοηθάει να λύσουμε προβλήματα βλαβών που σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να χάσουμε αρκετό χρόνο σε δοκιμές και ελέγχους. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει, έλεγχο συμπίεσης κινητήρα, πολυμετρικό έλεγχο, ηλεκτρονικό έλεγχο, ανάλυση κινητήρα. Επίσης συμπεριλαμβάνονται προγράμματα , Παλμογράφου, Έλεγχο σήματος CAN, Ελέγχου ανάφλεξης.


Η προληπτική συντήρηση και ο έλεγχος ενός αυτοκινήτου το κάνει πιο αξιόπιστο με την πάροδο του χρόνου αλλά και ασφαλές. Στο συνεργείο της εταιρείας μπορείτε να λύσετε προβλήματα παλαιάς αλλά και νέας τεχνολογίας σε αυτοκίνητα όλων των τύπων και κατασκευαστών.

 

Συνεργείο Αυτοκινήτων – Υγραεριοκίνηση – Ανταλλακτικά G.M.S Auto ServiseEcoFuel LPG

Λεωφόρος Δημοκρατίας 106 (Οβρυά), Πάτρα, Τ.Κ. 26334 τηλ.: 2610526495 φαξ.: 2610525920 κιν.: 6946658392, 6976076543, 6936803282